Контакти

  • гр. София, п.к. 1164, Парк „Борисова градина“
  • 0888 97 34 60 – управител
  • 0887 50 05 24 – канцелария
  • 02 982 74 30 – счетоводство
  • 0888 95 11 55 – наплитане (Петър Котев)
  • tennislevski@gmail.com
  • Facebook страница
  • Работно време: всеки ден от 7 до 22 часа

Банкова сметка BG38UBBS84231010328811
Банков код UBBSBGSF
Банка ОББ
Тенис клуб „Левски-София“
ИН:121163934

ТК „ЛЕВСКИ-СОФИЯ“
X