Цени

ЗИМЕН СЕЗОН 2023/24 Г.

01.11.2023г. - 31.03.2024г.

Важно! За корпоративна клиенти един час е 900 лева.

Настоящи и бивши служители на МВР ползват кортовете с 20 % отстъпка платени до 20.10.2023 г.
Играещите с тях неслужители, не могат да ползват тяхната отстъпка и заплащат пълния размер на половината или четвъртината от часа.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ – 1.11.2023. – неплатените се пускат в Click and Play.

! ВАЖНО ! След 20.10.2023 г. всички отстъпки отпадат.

ТК „ЛЕВСКИ-СОФИЯ“
X